Archive

Archive for the ‘Fuarcılık Sektörü’ Category

Nigeria

08 July 2010 1 comment

Ülke Bilgileri

Nüfus:143,3 milyon (2007 yılı tahmini) Yüzölçümü:923.773 km2 Başkent:Abuja Kişi Başına Milli Gelir:1,910 Dolar Büyüme Oranı:6,3 Döviz Kuru:118,55 Niara = 1 ABD $ Başlıca Şehirler:Abuja,Lagos,Ibadan,Kaduna,Kano
Port HarcourtTelefon Kodu:+234

Orta Batı Afrika ülkesi olan Nijerya toplam 923 773 km2 yüzölçümü ve 4.037 km kara sınırı ile bölgenin en geniş topraklara sahip ülkelerinden birisidir. Kara sınırlarını paylaştığı komşuları batıda Benin (773 km), doğuda Kamerun (1 690 km) ve Çad (87 km), Kuzeyde de Nijer (1 487) ‘dir. Ülkenin 853 km uzunluğundaki deniz kıyıları ise güneyinde yer alan Atlas Okyanusu Gine körfezine açılır.  Ülkede başlıca coğrafi oluşumlar Adamawa ve Jos platoları, Nijer nehri ve Nijer deltasıdır. Ülkenin kuzeyinde yer alan çöl bölgesi de iklim bakımından önemli etkisi olan bir coğrafi oluşumdur. Ülkede “Y” şeklinde birleşen ve Atlas Okyanusuna dökülen Nijer ve Benue nehirleri ülke coğrafyasını üç ana bölgeye böler niteliktedir. Tropik iklime sahip olan Nijerya’da bu iki nehir bitki örtüsü oluşumunda da önemli rol oynamaktadır.

Nijerya 143,4 milyon kişi (2007 tahmini) nüfusu ile Afrika kıtasında en kalabalık ülke konumunda olup, nüfus iki önemli kentte yoğunlaşmaktadır. Bunlardan başkent Abuja 2 milyon kişi nüfusu ile ülkenin orta bölgesinde yer alır. Diğer önemli kent Lagos, 10 milyonun üzerinde nüfusu ile Nijerya’nın Atlas Okyanusu’na açılan kapısı konumunda olup, şehir merkezi Benin sınırlarına yakın bölgede kuruludur.

Siyasi ve İdari Yapı

Nijerya İngiltere’den bağımsızlığını 1960 yılında kazanmıştır. Üç yıl sonra ülke çokça etnik, kültürel ve dini farklılıkları bulunan geniş bir nüfus yapısı ile cumhuriyete dönüşmüştür. Ülkenin kuzeyi, batısı ve doğusu üç büyük etnik grup tarafından paylaşılmakta olup, bunlar Hausa-Fulani, Yoruba ve Ibo şeklindedir. 1967 yılında bölgede hakimiyet kurmak için güç elde etme rekabeti nedeniyle etnik gruplar arasında gerilim ortaya çıkmış ve iç savaşa neden olmuştur. İki buçuk yıl süren kanlı iç savaş sonrasında Doğu bölgesindeki etnik grup Biafra Cumhuriyeti şeklinde ayrı bir devlet kurma planlarını duyurmuştur.

 Bu dönemdeki iç savaşın 1970 yılında bitmesi neticesinde tekrar birleşen Nijerya’da iç barış kısa soluklu olmuştur. 1970 ve 1980’li yıllarda askeri müdahale hakimiyeti yaşanmış ve sadece 1979-1983 döneminde sivil bir yönetim iş başında olabilmiştir. İktidar partisinin 1983 yılı seçimlerinde oylamaya hile karıştırdığı suçlamaları ile başlayan kargaşa, 1985 yılında kansız bir askeri müdahale ile cumhuriyetin yeniden yıkılması ile sonuçlanmıştır.  Yönetimi ele alan General Babangida, 1986 yılında can çekişmekte olan Nijerya ekonomisini düzeltmek amacıyla IMF ile Yapısal Uyum Programı’nı açıklamıştır. Bununla birlikte sivil yönetime dönmek üzere hazırlanan ve üçüncü cumhuriyetin kuruluşunun da temelini oluşturan karmaşık bir programı devreye sokmuştur. Fakat kurulmuş olan bu cumhuriyet de; Haziran 1993’te varlıklı bir işadamı Moshood Abiola’nın kazanmış olduğu başkanlık seçimlerinin izah edilemeyen sebeplerle iptal edilmesi sonucunda tekrar çökmüştür.

  Ağustos 1993’te General Babangida yönetimin başına seçime gitmeksizin sivil işadamı Ernest Shonekan’ın gelmesini sağlamış, ancak bu da kısa süre sonra gerilimlere yol açarak politik kriz yaşanmasına neden olmuştur. Shonekan’ın görevden çekilmesi ile bu defa yönetime hevesli olan Savunma Bakanı General Sani Abacha yönetim gücünün kendisinde olduğunu ilan ederek gelmiştir. General Abacha tüm sivil yasaları iptal etmiş ve tamamen askeri rejime yönelmiştir. General Abacha 1998 yılında beklenmedik bir şekilde kalp krizi geçirerek öldüğünde ülkede pek üzüntü havası yaşanmamış, yerine gelen General Abdulsalami Abubakar ise daha demokratik katılım içeren bir yönetim sergileyememiş ve Şubat 1999’da ülkeyi seçimlere taşıyarak Mart 1999’da da askeri rejimin resmi olarak bitmesi sonucuna ulaşılmıştır.

 Bugün Nijerya Millet Meclisinde 360 milletvekili ve 109 senatör yer almakta olup, hükümetteki Demokratik Halk Partisi 262 milletvekili ve 85 senatör sandalyesine sahiptir. Nisan 2007’de dördüncü Nijerya Cumhuriyeti Başkanlığına Yar’Adua seçilmiş olup, Mayıs 2007’de resmi olarak görev yapmaya başlamıştır.

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Nijerya Afrika’nın en büyük nüfusuna sahip ülkesidir. Ancak, kaynaklara göre nüfus verileri farklılık arz etmektedir. 2006 yılı sayımlarına göre nüfusu 143,3 milyondur (71,7 milyon erkek, 68,3 milyon kadın). Nüfus artış hızı düşmektedir. UNDP’ye göre nüfus artış hızı 1975 yılından 2005 yılına kadar % 2,8’ten % 2,5’e düşmüştür.  2006 yılı seçimlerine göre, 75 milyon kişi ağırlıklı olarak Müslüman kuzey eyaletlerde, 65 milyon kişi Hıristiyan güney eyaletlerde yaşamaktadır. 250’den fazla etnik grup ile Nijerya dünyadaki en fazla etnik gruplara sahip ülkelerden birisidir. En büyük 3 etnik grup (kuzeyde Hausa- Fulani, güneydoğuda Igbo, güneybatıda Yoruba) ülke nüfusunun %68’ini teşkil etmektedir.

 Kentleşme artmaktadır. UNDP’ye göre kent nüfusu 1975 yılında toplam nüfusun %23,4’ü iken 2005 yılında %48,2’si olmuştur. 2015 yılında ise %55,9’u olacağı tahmin edilmektedir. Pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, şehir ve kırsal alan arasında gerek alt yapı gerekse sosyal olanaklar açısından büyük uçurumlar bulunmaktadır. Örneğin, şehir nüfusunun %73’ü sağlıklı suya erişim sağlayabilirken, kırsal nüfusun %40’ı aynı olanağa sahip bulunmaktadır. Nijerya genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun %40’ından fazlası 15 yaşın altındadır. Genç nüfusun fazlalığı gelecekte işsizlik sorununun artacağının bir göstergesidir. Nijerya İstatistik Kurumuna (NBS) göre 2007 yılında işsizlik oranı %14,6 olmuştur. (Ancak gerçek işsizlik oranının daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.)

 National Bureau of Statistics’e göre toplam işgücü varlığı 2003 yılında 54,9 milyon iken, 2006 yılında 58,9 milyona çıkmıştır. 2007 yılında ise bu rakamın 61,2 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Resmi istatistiklere göre 2003 yılında %14,8 olan işsizlik oranı 2007 yılında %11,8’e gerilemiştir. Ancak Nijerya’da gerçekte işsizlik oranlarının resmi verilerin çok daha üzerinde olduğu bilinmektedir. Nijerya’da işsizlik en önemli sosyal ve ekonomik sorunlar arasında yer almaktadır. Ülkenin kötü yönetilmesi, savaşlar, askeri yönetimler ülkenin kalkınmasını engellemiş ve işsizlik oranını da artırmıştır. Nijerya’da kalkınma için zengin kaynaklar bulunmasına rağmen bugüne kadar bu kaynaklardan yeterince istifade edilememiş ve bugün de kaynakların ekonomik kullanımında büyük sorunlar söz konusudur.

 Ülkede tüketimin düşük olması üretim artışını engellemekte bu durum da ekonomik kalkınmanın yavaşlamasına neden olmaktadır. İşsizlik ülkede suç oranının yüksek olmasında rol oynayan en önemli faktörlerden birisidir. Hidrokarbon sektörünün sermaye yoğun yapısı nedeniyle bu sektördeki gelişmeleri işsizliğin azaltılmasında etkin olamamaktadır. Gençlik Kalkınma Bakanı’nın açıklamalarına göre ülkede 64 milyon civarında genç işsizdir. Bu rakam toplam genç nüfusun yaklaşık % 80’ine tekabül etmektedir. Üniversite mezunlarının % 10’u iş bulabilmektedir. Nijerya’da 90’dan fazla üniversite bulunmaktadır. 1960’lı yıllarda ise sadece 5 üniversite bulunmaktaydı. 

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Nijerya doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. 800 km’lik sahilinde yer alan bataklık ve haliçlerde petrol ve gaz rezervleri bulunmaktadır. Petrol sondajına 1937 yılında başlanmış ve 1956 yılında petrol keşfedilmiştir. Ayrıca, granit, mermer, kireç taşı, kalay, kömür, demir, kurşun, çinko ve altın bakımından zengindir.
Petrol ve doğal gaz önemli enerji kaynaklarıdır. Yurtiçi ihtiyaç ağırlıklı olarak bu kaynaktan sağlanmaktadır. Diğer kaynak ise hidro elektriktir. Nijerya önemli kömür yataklarına sahip olmakla birlikte, üretim yılda 100 000 tondan azdır. Mum ve lamba halen önemli bir aydınlatma kaynağıdır.

  Nijerya Merkez Bankası’na göre, 2007 yılında toplam enerji üretimi %0,6 oranında düşerek 2,623 Mw olmuştur. Elektrik tüketimi ise 2007 yılında %6,4 düşerek 2.245 Mw olmuştur. Ayrıca, dağıtım ağındaki sorunlar nedeniyle elektrik kaybı yaşanmaktadır. Hükümet enerji sektörünü en önemli önceliği olarak gördüğünü belirtmiş ve 2009 yılı sonuna kadar elektrik arzını 6.000 Mw’ye çıkarmayı hedeflemiştir.

Ekonomik Durum

Nijerya 143,4 milyon nüfusu, 923 773 km2 yüzölçümü ve sahip olduğu petrol kaynakları ile Afrika kıtasında önemli bir ülke konumundadır.  Nijerya ekonomisinde petrol sektörü ile geleneksel tarım ve sınırlı düzeyde imalat sanayi şeklinde ikili bir yapı mevcuttur. Sömürge zamanında ticari tarım ürünleri üretilmeye başlanmış; liman, demiryolu ve yol yapımı gerçekleştirilmiştir. Bu zamanda, tüketici ürünleri için bir pazar oluşmaya başlamıştır. Bağımsızlığın kazanıldığı 1960 yılında tarım ihracat gelirlerinin ana kaynağı olmuş ve GSYİH’nın yarısından fazlasını oluşturmuştur.

Petrol sektörünün hızlı gelişimi büyümenin lokomotifi olmuştur. Resmi tahminlere göre, petrol sektörü federal devlet gelirlerinin %70- 80’ini, ihracat gelirlerinin %90 ’ını ve GSYİH’nın % 25’ini oluşturmaktadır. Ziraat (hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık dahil) GSYİH’nın %42’sini oluşturmaktadır. İmalat sanayi ise GSYİH’nın % 5’ini oluşturur. Hizmet sektörü ile perakende ve toptan satış sektörleri büyümeye devam etmekte olup, 2007 yılında GSYİH’nın 1/3’ünü oluşturmuştur.

 1970’lerden beri ekonomik büyüme petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmiştir. Sivil yönetimin başa gelmesinin ardından petrol fiyatlarındaki ve petrol üretimindeki artış ve tarım sektöründeki büyüme GSYİH’nın 2003 yılında %10,4 oranında büyümesine neden olmuştur. Ancak, 2006-2008 yılları arasındaki büyümenin kaynağı petrol sektörüne bağlı olmamıştır. Hatta bu dönemde petrol üretiminde düşüş gözlemlenmiştir. Büyümedeki artışın kaynağı petrol dışı sektör (tarım, ulaşım, haberleşme ve havacılık) olmuştur. Ancak, petrol sektörünün önümüzdeki dönemde önemini devam ettireceği beklenmektedir.

Dış Ticaret

İhracatın %90’ından fazlasını petrol ihracatı oluşturmaktadır. Hükümet ihraç kalemlerini artırmayı amaçlamakta ise de, bu konuda başarılı olamamıştır. İkinci en büyük ihraç kalemi ise LNG sıvılaştırılmış doğal gazdır. petrol ve petrol ürünleri dışında  gemiler, sondaj üretim platformları, etilen polimerler, kokao çekirdeği ile deri ve köselelerdir. Petrol dışı ürünlerin ihracatının düşük olmasının nedenleri arasında kaçakçılık, sınırlardaki önemli fiyat farklılıkları, Naira’nın aşırı değerli oluşu yer almaktadır. İthalatın % 50-60’ını sermaye malları ve hammaddeler, kalan miktarı ise dayanıklı olmayan tüketici malları oluşturmaktadır.

 Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti Nijerya’nın en büyük ticari ortağı A.B.D.’dir. Bu ülkenin 2007 yılında Nijerya’nın ihracatı içindeki payı %47 olmuştur. ABD Nijerya petrolünün en büyük alıcısı konumundadır. ABD aynı zamanda Nijerya’nın ithalatında % 8 civarında paya sahip tedarikçi ülke konumundadır. Ancak, Nijerya’nın en fazla ithalat yaptığı ülke Çin’dir. Ucuz Çin tüketici ürünlerinin Nijerya imalat sanayinin gelişimi önündeki en büyük engel olduğu düşünülmektedir. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) içindeki bölgesel ticaret sınırlıdır. Bunun nedeni, Nijerya’nın komşu ülkeler ile benzer tarım ürünlerini ihraç etmeye eğilimli olmasıdır.

Türkiye ile Dış Ticaret 

İş Konseyi Türkiye ile Nijerya arasında İş Konseyi bulunmamakta ancak iki ülke arasında Ortak Ticaret Odası faaliyette göstermektedir. Türk malları için büyük bir pazar niteliğindeki Nijerya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek üzere Lagos’ta bir Nijerya-Türkiye Ticaret Odası kurulması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlanmış ve Oda yöneticileri seçilmiştir. Bir grup Nijeryalı ve Türk işadamı tarafından kurulan söz konusu ticaret odasının resmi açılışı dönemin Devlet Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Edip Safder Gaydalı ve refakatindeki heyetin katıldıkları bir törenle 10 Mart 2000 tarihinde Lagos’ta yapılmıştır.

İki Ülke Arasındaki Müteahhitlik İlişkileri Bir Türk firması 2002 yılında 128 milyon dolar tutarındaki Kaduna Çevre Yolu Projesi’ni üstlenmiştir. Diğer bir Türk firması Nijerya’da 2007 yılında inşaat sektöründe iş fırsatı bulabilmiştir. 2009 yılında Nijerya’da iş yapmakta olan diğer 2 Türk inşaat şirketi daha bulunmaktadır.

  İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler Ülkemizden Nijerya’ya ihracat potansiyeli olan başlıca ürün ve sektörler : Hamur mayaları, meyve suları,dondurulmuş su ürünleri,fındık, şekerli ve çikolatalı mamüller, domates salçası, otomotiv, otomotiv yan sanayi, radyo, televizyon, kaydedici cihazlar, demir çelik ürünleri, maden ve inşaat makineleri, jeneratörler, konvektörler, transformatörler, pompa ve kompresörler, plastik ve metal borular, aliminyum sac levha ve şeritler, beyaz eşya ve klimalar, telefon ve telefon aparatları, musluk ve vanalar, ilaç, tarım makinaları ve traktörlerdir.

Advertisements

Fuarcılık Sektörü

Bu alana çok yabancı olduğum için bu sektörle ilgili her türlü bilgiyi ilk günden beri stoklamaya çalışıyorum. Bu yazımda sizinle fuarcılıkla ilgili bir kaç bilgi paylaşmak istiyorum.

Fuarlar, ticaretin en yoğun paylaşıldığı buluşma noktasıdır. Mal ve hizmet üreticilerinin ve tüketicilerinin belli bir zaman ve mekan dilimi icinde bir araya geldiği bir pazar olma niteliği de taşırlar. Dünyanın bir pazar olarak görüldüğü küreselleşlen rekabet ortamında firmalar çok dinamik, esnek, yaratıcı, uyumlu ve dünyayı takip ediyor olmak zorundalar. Artık hantal, yavaş, atalet içindeki firmaların büyüme ve yaşama şansı yok. Bu kadar yoğun yaşanan rekabet içinde firmaların başarılı olabilmek için bazı pazarlama araçlarını etkin kullanmaları gerekiyor. İşte bu pazarlama araçlarından en önemlisini doğru organize edilmiş ihtisas fuarları oluşturuyor.

TÜRKİYE’DE FUARCILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ

Atatürk’ün talimatı ile 17 Şubat 1923 yılında İzmir’de toplanan Birinci Türkiye İktisat Kongresi ile birlikte, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kurulması ve burada farklı sektörlere ait ürünlerin sergilenmesi, Türkiye’de fuarcılığın başlangıç adımlarını oluşturmaktadır. Türkiye’de 1970’lerin ortalarında doğan fuarcılık sektörü dünya ülkeleri ile kıyaslandığında yeni ve gelişmekte olan bir sektör. 1980’li yıllarda ihtisas fuarcılığına başlayan ve belli sektörlerde yoğunlaşan fuarcılık sektörü, 1990’lı yıllarda hızlı gelişme gösterdi ve bugün ülkemizde sektör ve meslek olarak kabul edilmeye başlandı.

Firmaların Fuarlara Katılma Nedenleri

 • Mevcut müşterilerini ve satışlarını korumak
 • Mevcut müşterileri fuara katılan rakiplere kaptırmamak
 • Yeni siparişler almak
 • Yenilikleri tanıtmak
 • İhracat imkanları yaratmak, var olanı artırabilmek.
 • Kısa ve orta vadede yeni müşteriler kazanmak
 • Rakiplerin yeniliklerini öğrenmek
 • Ürünleri alternatif ürünler ile karşılaştırmak
 • Yeni dağıtım kanalları veya mümessiller bulmak
 • Düşünülen muhtemel fiyatları test etmek, tepkileri ölçmek
 • Değişik ürün dizaynlarına, ambalajlara karşı tepkileri olcmek
 • Prestij sağlamak
 • Firma personelini eğitmek, motive etmek.

 Kaynak: tobb.org.tr