Archive

Archive for the ‘Kredi Kartı’ Category

Cüzdanınızda Kaç Adet Kredi Kartı Var?

MasterIndex araştırmasında Ocak 2009’da görüşüle kişilere cüzdanlarında kaç adet kredi kartı taşıdıkları sorulduğunda , katılımcıların %57’sinin 1 adet kredi kartına sahip olduğu belirlendi.2000 yılında 1.5 olan cüzdanlarımızdaki ortalama kart sayısı ise 2009 yılı başında 1.7’ye ulaştı.

MasterIndex’in geçmiş dönem verilerine bakıldığında sahip olunan kredi kartı sayısında yaşanan artışın 2000’li yıllarda taksitli kartların kullanılmaya başlandığı döneme denk geldiği görülüyor.Bu yıllarda başlayan artış 2008 yılı sonuna kadar devam ediyor.

Sonuçlar sosyo-ekonomik seviyeye göre değerlendirildiğinde , üst sosyo-ekonomik seviyeye gidildikçe cüzdanlardaki kredi kartı sayısının arttığı görülüyor. DE sosyo-ekonomik grubundaki kişilerin cebinde 1.4 adet kredi kartı bulunurken A sosyo-ekonomik grubundaki kişiler 2.3 adet kredi kartına sahiptir.

Kredi kartı sahipliği yaş grubuna göre incelendiğinde ise 35-44 yaş grubu ortalama 2 adet kredi kartı ile en fazla kredi kartına sahip yaş grubudur. 18-24 yaş ise 1.4 adet kredi kartı ile cüzdanında en az kredi kartı bulunduran kesimdir.

Araştırmaya katılan tüketicilerden önümüzdeki 10 yıllık dönemde kredi kartı sahipliği ile ilgili öngörüde bulunmaları istendiğinde , sahip olunan kredi kartı sayısında artış olacağı beklentisi gözlenmektedir.Tüketiciler Ocak 2009’da ortalama 1.7 olan cüzdanlarındaki kredi kartı sayısının önümzdeki yıllarda ortala 2.3 ‘e çıkacağını öngörmektedir.

Kaynak: MasterIndex MasterCard 2009

Advertisements
Categories: Genel, Kredi Kartı

Kredi Kartı Kullanımını Sınırlayan Etkenler

Kredi kartı ile ilgili olarak genellikle olumlu etkilerden söz edilmekle birlikte uygulama sonuçlarından görülmektedir ki bazı yönleriyle kredi kartı sistemi de eleştirilmekte ve kredi kartlarının kullanımını sınırlandırmaktadır. Kredi kartlarını kullananlar , kart kabul eden işyerleri ve bankalar açısından şu sakıncalar dikkat çekmektedir.

-Kart kullanıcıları açısından, kredi kartı ile sağlanan tüketici kredilerinin faiz ödemelerinin yüksek olması nedeniyle alışveriş maliyetlerinin yüksek olması.Kart sahipleri bu oranlara karşı aşırı derecede duyarlı davranmaktadırlar.
-Mağaza ve bankalar açısından;
-Banka kredi kartlarında daha çok olmak üzere ödenmeyen borçlara neden olması.
-Kredi kartı sahiplerinin gelirlerini aşan harcamalar yapması
-Ülke ekonomisinde uygulanan para ve maliye politikaları nedeniyle tüketimin kısılması,tüketici kredi maliyetlerinin artmasına kredi limitlerinin ve faaliyetlerinin sınırlandırılması.Bu kredi kartlarına bağlı alışverişlerin azalmasına yol açabilir.
– Kredi kartları ile ilgili olarak sahtecilik ve hırsızlık olaylarının ortaya çıkması ve haksız kazanç sağlanması riski
– Perakendeciler açısından hizmet ücretlerinin yüksekliği
– Kredi kartı kabul eden işyerlerini sayısının sınırlı ve belirli sektörlerde yoğunlaşmış olması
– Yüksek enflasyon ve aşırı değişken döviz kuru ortamlarında mağaza sahiplerinin nakit alışverişi tercih edip kredi kartı kabul etmekten kaçınmaları

Kredi kartlarının nakit kullanmaksızın alışveriş yapabilmeyi imkan vermesi nedeniyle kart sahiplerinin çok zaman harcamayı düşündükleri miktarın üzerinde harcama yaptıkları, alışverişlerinde de kart kullanabilmek amacıyla kart kabul eden mağaza ve işyerlerini seçtikleri görülmektedir. Bu da tüketicilerin alışveriş yaparken hem harcanabilir gelir hem de yer ve zaman konusunda ister istemez farklı davranmalarına yol açmaktadır.

Categories: Kredi Kartı Tags:

Kredi Kartının Ekonomiye Sağladığı Kolaylıklar

· Nakit dolaşım ihtiyacını azaltmakta, ekonominin kayıt altına alınmasını kolaylaştırmakta ve kayıt dışı önlenmektedir.
· Kredi kartı ile yapılan alışverişler sonucu, tüm para hareketleri ekonomik sisteme kayıt olmakta ve tasarruf-yatırım akışı hızlanarak ticari faaliyetler canlanmaktadır.
· Kartlarla birlikte genel ekonomi kağıt yükünden kurtulmakta (kartların işlem maliyeti, nakde göre üçte bir daha az olduğu için) ve GSYİH’da tasarruf edilmektedir.
· Nakit para yerine kart kullanılması hem bürokrasiyi azaltmakta, tüketicilere yalın bir satın alma süreci yaşatmakta, hem de harcamaların kontrolünü sağlayarak şeffaflık getirmektedir.
· Tüketicileri bankacılık sisteminin içine çekmekte olup dünyanın her yerinde alışveriş ve nakit çekme olanağı sağlamaktadır.
· Üye işyerlerinin müşterileri artmakta, iş hacmi genişlemektedir.
· İşletmeler, sattıkları mal ya da sunduğu hizmet karşılığında, çok kısa sürede nakit paraya kavuşmaktadır.
· İşletmeler, kasalarında atıl para bulundurma külfet ve riskinden kurtulur.
· Kredi kartları, fazla para taşımanın getirdiği kaybetme veya çaldırma riskini ortadan kaldırmaktadır.
· Tüketici, kredi kartıyla hem peşin satın almanın hem de geç ödemenin avantajlarından yararlanmaktadır.
· Ekonomik sıkıntı yaşayan tüketicilere, vade avantajı sağlayarak destek olmaktadır. Geçici finansal sıkışıklık dönemlerinde kişilerin yaşam standartlarını sürdürebilmesini sağlamaktadır.
· Nakit çekim imkanı sayesinde, paraya ihtiyaç duyulan durumlarda kimseden borç istemek zorunda kalmadan, bu ihtiyacın karşılanmasını sağlamaktadır.
· Tüketiciler ödeme işlemlerini tek tek izlemek yerine, tüm işlemlerini bir arada, kredi kartı hesap özetlerini inceleyerek görebilmektedir.
· Tüketiciler internet, posta/telefon ile sipariş yoluyla, uçak, tren, otobüs, konser, maç, tiyatro ve sinema biletleri ya da muhtelif hizmetler satın alarak, adreslerine teslim edilmesini isteyebilmektedirler.
· “Önce harca, sonra öde” avantajıyla alınan bir mal veya hizmetin bedeli, ihtiyaçları ertelemeden satın alınabilmekte, ödeme ise ileri bir tarihte gerçekleşmektedir.
Categories: Kredi Kartı

Kredi Kartı ve Tarihçesi

Kredi kartı, bankanızda krediniz olması demektir. Bankanızdaki hesaplarınızda hiç paranız olmasa bile alışveriş yapabilirsiniz. Bankanız bir ay boyunca bu alışverişlerin tutarlarını sizin adınıza öder. Bankanızdan her ay hesap bildirim cetveli alırsınız. Burada, gördüğünüz tutarların isterseniz tamamını son ödeme tarihinde ödersiniz isterseniz bankanızın uygun gördüğü minimum ödeme tutarını ödedikten sonra geri kalanını belli bir faiz karşılığı kredilendirebilirsiniz.

Kredi Kartı ülkemizde kullanılan en yaygın tüketici finansmanı araçlarının başında gelir.
Kredi Kartı ürün olarak nakit kullanım aracıdır. Bir başka deyişle cebinizde nakitpara taşımadan nakit para taşımanın bütün avantajlarını sağlar, para harcamanıza yardımcı olur.

Tüketiciler sahip oldukları kredi kartları ile satış, nakit avans, taksitli satış , elektronik satış , telefon ve posta ile satış veya ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler.

KREDİ KARTLARININ TARİHÇESİ

Kredi Kartlarının ortaya çıktığı ilk yer ABD’dir. Perakende satış mağazalarında nakit ödemelere alternatif olma ve yoğun alışveriş ortamında ödeme kolaylığı yaratma düşüncesiyle geliştirilen sistem, zamanla perakendeci grupların aralarında yaptıkları karşılıklı anlaşmalarla birbirlerinin çıkarttıkları kartları kabul etmeleriyle sistem haline dönüşmüştür.

Zamanla bu gelişmeler ilk olarak seyahat ve eğlence kartları olarak anılan kartların ortaya çıkmasını sağlamıştır.Bu kartların ilki bugün de kullanımda olan “Diners Club”kredi kartıdır.

ABD’de 1940’ların sonunda birkaç Amerikan Bankası kredi kartı sisteminin ilk uygulamalarını başlattılar. Bu organizasyonlar içinde en başarılılarından birisi daha sonra VISA adını alan “Bank of Amerika”nın çıkardığı Amerikacard’dır. Aynı banka 1966 yılında “Blue”, “White” ve “Gold” Americard’ların lisansını diğer bankalara da vermiştir. Aynı dönemde Fransa‘da “Carte Blanche” uluslararası bir kart niteliğinde çıkarılmış ve kullanımı özellikle Avrupa’da yaygınlaşmıştır.

Bir İngiliz Bankası olan Barclays Bank’da Amaricard’ın ilk denizaşırı lisansını alan bankadır. Bu banka aynı zamanda kredi kartı uygulamasını İngiltere’de 1966 yılında Barclaycard adıyla ilk başlatan bankadır. Barclaycard’ın başarısı İlngiltere’nin diğer önde gelen bankaları olan National Westminister, Midland Bank ve Lloyd Bank ile Royal Bank of Scotland’ın katıldığı bir kredi kartı organizasyonu “Acces”adıyla anılan bir kartı, Barchlaycard Visa ile doğrudan rekabet amacıyla çıkarmış ve pazarlamasını yapmaya başlamıştır. Günümüzde İngiltere’de birçok banka giderek büyüyen pazardan pay kapabilmek amacıyla ya VISA yada ACCESS markaları lisansıyla kart çıkarmaktadırlar.

Son yıllarda Japonya’da benzer bir gelişme yaşanmakta ve Japonya’nın en büyük kredi kartı organizasyonları olan JCB ve HITACHI kredi kartı sistemleri de uluslararası nitelik kazanma yolunda önemli aşamalar kaydetmektedir. Japon bankaları “Visa”, “Mastercard”,”Diners Club” ve “Amerikan Express” gibi kartları da lisans alarak çıkarmakta ve birbirleriyle rekabet etmektedirler.

TÜRKİYE’DE KREDİ KARTININ TARİHÇESİ

Türkiye’ de çıkarılan ilk kredi kartı Diners Club’dır (1968). Diners Club’tan sonra Türk Ekspres Havacılık ve Turizm Limited şirketi “American Express” kartları ile piyasaya girmiştir. Bu iki kart 1975 yılına kadar rakipsiz olarak faaliyetini sürdürmüştür.
1975 yılından sonra Eurocard, Mastercard ve Access kredi kartları piyasaya girmiştir.
1980 yılından başlayarak bankalar da kredi kartı uygulamasına geçmişlerdir. Bu dönemde farklı tiplerde ürünler ortaya çıkmıştır. (gold, classic vb.)
1984 yılında Visa’ nın Türkiye Ofisini açması ivmeyi artırmıştır.
1987 yılında ilk ATM hizmete girmiştir. Yine 1987 yılında diğer bireysel ürünler olan konut ve araç kredileri hayatımıza girmiştir.
1988 itibariyle banka kartları, fatura ödemeleri ve yatırım ürünleri bireysel bankacılık kapsamında sunulmaya başlamıştır.
1990 yılında BKM A.Ş. kurulmuştur. (13 özel ve kamu bankası ortaklığı ile, switch hizmeti vermek amacı ile)
1990’lı yıllarda yapılan harcamalar ile puan kazanım ve bu puanların kataloglardan ürün seçimi şeklinde kullanımı başlamıştır.
Türkiye’ de ilk elektronik POS Terminali 1991 yılında kullanıma girmiştir.
1993 yılında Europay/MasterCard Türkiye ofisi açılmıştır ve kart artışı iyice hız kazanmıştır.
1997 yılında ilk ortaklı (co-branded) kredi kartı piyasaya çıkmıştır.
1999 yılında ilk çok ortaklı (multi-branded) kartlar hayatımıza girmiştir. Tüketici aynı zamanda taksitli kredi kartları ile tanışmıştır. Ayrıca katalog ve puan uygulamaları farklı bir boyut kazanarak, kazanılan puanların anlaşmalı işyerlerinde nakit gibi harcanabilmesi gibi özellikler pazara sunulmuştur.
Günümüzde 23 banka tarafından yaygın bir şekilde müşterilere (hem tüketiciler, hem de işyerleri) bu ürünler ve hizmetler ulaştırılmaktadır.

Categories: Kredi Kartı