Archive

Posts Tagged ‘Afrika’

Tanzanya

14 April 2010 2 comments

Yeni başladığım iş nedeniyle farklı ülkeler ve farklı pazarlar tanımaya başladım. Beni en çok heyecanlandıran ise burdaki pazarların farklı konumları, ekonomileri ve pazarlamaya bakış açıları oldu. Bu nedenle ilgilendiğim ülkelerle ilgili yazmaya ve bilgileri sizinle paylaşmayı istedim.

İlk ülkem Tanzanya 945.300 km2 yüzölçümü, 41 milyona ulaşan nüfusu ile Doğu Afrika’nın en büyük ülkesidir.  Hint Okyanusu kıyılarının uzunluğu 1,424km.yi bulmaktadır. Jeo-stratejik konumu itibariyle çok önemli bir ülke olup bu konumu nedeniyle yatırımcılar için doğal bi cazibe merkezidir. Tanzanya Dar es Salaam’ın liman başkenti olması nedeni ile herhangi bir ilave kara navlunu olmaksızın ihraç malları direk pazara girmektedir. Ayrıca Tanzanya bankacılık sistemi diğer Afrika ülkelerine göre çok gelişmiş olup bu gerçekleşen ticarette firmalara kolaylık sağlamaktadır.

Ülke başkanlık sistemi ile yönetilmekte olup ülkede GSYİH 17.54 milyar $ (2008) iken kişi başına GSYİH’sı 360$’dır. GSYİH büyüme hızı %7.1 , tüketici fiyat enflasyonu %9.7’dir. Altın, elmas, kalay ,fosfat,demir ,cevher ,kömür , değerli taşlar ,doğal gaz,nikel gibi doğal kaynak ve madenlere sahip olan ve bu ürünlerin genel ihraç kalemlerini oluşturduğu ülkede tüm tüketim ürünleri ,makineler, taşıt araçları , inşaat malzemeleri ve ham petrol ithal edilmektedir. Tanzanya’da pırlanta madeni bulunmaktadır. Mwadui bölgesinde bulunan Williamson Pırlanta madeninin %70’i devlet’e , %30’u ise De Beers firmasına aittir. Dünyanın üretimi en yüksek madenlerden biri olan Williamson Pırlanta madeni 1930 yıllarından beri faaliyet göstermektedir.

İhracatındaki başlıca ülkeler; Çin, Hindistan , Kanada , Hollanda , Kenya , Japonya , İngiltere , Almanya yer almaktadır. İthalatındaki başlıca ülkeler ise G.Afrika, Hindistan  , Kenya , İngiltere ,Zambia ve Bahreyn’dir.

Türkiye’nin 2009 yılı rakamlarıyla Tanzanya’ya ihracatı 50.9 milyon $ iken ithalatı 10.2 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.  Tanzanya’da ekonomi baskın olarak tarıma dayalıdır.  Öyle ki ülkedeki GSYİH’nın yarısından fazlası , taşımacılığın %85’i iş gücünün %80 tarım temeline kuruludur. Başlıca tarım ürünleri kahve, sisal , çay, pamuk , hintfıstığı, tütün, karanfil , mısır, buğday , muz, meyve sebze,  büyük ve küçük başhayvancılıktır. Başlıca ihraç ürünleri ise altın, kahve ,pamuk, tütün , hintfıstığımamul ürünlerdir.

Türkiye’nin Afrika’ya açılım çalışmaları çerçevesinde kilit ülke konumunda bulunun Tanzanya ile ticaret, ulaştırma, vize muafiyeti ve siyasi istişare mekanizması kurulması konularında dört önemli anlaşma imzalandı.

İmzalanan Anlaşmalar:
. Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması
. Hava Ulaştırma Anlaşması
. Resmî Pasaportlar için Vize Muafiyet Anlaşması
. Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası

Tanzanya’da tarım sektöründe her türlü tarımsal alet, ekipman ve makineye ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu tarımsal makineler ve ekipman sektöründe bu ülkelerin her türlü ihtiyacını karşılayacak ürün yelpazesine sahip olması, bu sektörde ülkemizden Tanzanya’ya ciddi ihracat imkanlarının olduğu yönünde fikir vermektedir. Bunların yanısıra, sözkonusu ülkede sık sık yaşanan kuraklık nedeniyle, sulama sistemleri ve ekipmanları konusunda da önemli potansiyel bulunmaktadır. Tanzanya ekonomilerinde son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeler halkın alım gücünü artırmaya başlamış ve artan alım gücü daha önce lüks mallar olarak sınıflandırılan elektrikli elektronik ev eşyaları sektöründe de etkilerini göstermeye başlamıştır.

Tanzanya çok merkezli bir turizm ülkesi olarak büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkenin yaban hayatı oldukça zengindir. Kuzey bölgesinde dünyaca ünlü Serengeti, Taragine, Manyara Gölü ve Arusha Ulusal Parkları ile dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen Kilimanjaro ulusal parkı ile Nkrangoro Krateri bulunmaktadır. Nil nehrinin kaynağını oluşturan Victoria Gölü ile Nyasa ve Tanganyika Gölleri de önemli cazibe merkezleridir.

 Tanzanya’ya Kenya’ya nazaran daha az turist gelmesine rağmen turizm gelirlerinin Kenya’dan daha fazla olması dikkat çekmektedir. Bunda otel ücretlerinin daha pahalı olmasının yanısıra Tanzanya’ya turistlerin daha çok safari için gelmesi ve safari turizminin kıyı turizmine kıyasla daha pahalı olması önemli rol oynamaktadır. 

Advertisements
Categories: Ülke Pazarlama Tags: , ,