Archive

Posts Tagged ‘Fuarcılık’

Fuarcılık Sektörü

Bu alana çok yabancı olduğum için bu sektörle ilgili her türlü bilgiyi ilk günden beri stoklamaya çalışıyorum. Bu yazımda sizinle fuarcılıkla ilgili bir kaç bilgi paylaşmak istiyorum.

Fuarlar, ticaretin en yoğun paylaşıldığı buluşma noktasıdır. Mal ve hizmet üreticilerinin ve tüketicilerinin belli bir zaman ve mekan dilimi icinde bir araya geldiği bir pazar olma niteliği de taşırlar. Dünyanın bir pazar olarak görüldüğü küreselleşlen rekabet ortamında firmalar çok dinamik, esnek, yaratıcı, uyumlu ve dünyayı takip ediyor olmak zorundalar. Artık hantal, yavaş, atalet içindeki firmaların büyüme ve yaşama şansı yok. Bu kadar yoğun yaşanan rekabet içinde firmaların başarılı olabilmek için bazı pazarlama araçlarını etkin kullanmaları gerekiyor. İşte bu pazarlama araçlarından en önemlisini doğru organize edilmiş ihtisas fuarları oluşturuyor.

TÜRKİYE’DE FUARCILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ

Atatürk’ün talimatı ile 17 Şubat 1923 yılında İzmir’de toplanan Birinci Türkiye İktisat Kongresi ile birlikte, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kurulması ve burada farklı sektörlere ait ürünlerin sergilenmesi, Türkiye’de fuarcılığın başlangıç adımlarını oluşturmaktadır. Türkiye’de 1970’lerin ortalarında doğan fuarcılık sektörü dünya ülkeleri ile kıyaslandığında yeni ve gelişmekte olan bir sektör. 1980’li yıllarda ihtisas fuarcılığına başlayan ve belli sektörlerde yoğunlaşan fuarcılık sektörü, 1990’lı yıllarda hızlı gelişme gösterdi ve bugün ülkemizde sektör ve meslek olarak kabul edilmeye başlandı.

Firmaların Fuarlara Katılma Nedenleri

 • Mevcut müşterilerini ve satışlarını korumak
 • Mevcut müşterileri fuara katılan rakiplere kaptırmamak
 • Yeni siparişler almak
 • Yenilikleri tanıtmak
 • İhracat imkanları yaratmak, var olanı artırabilmek.
 • Kısa ve orta vadede yeni müşteriler kazanmak
 • Rakiplerin yeniliklerini öğrenmek
 • Ürünleri alternatif ürünler ile karşılaştırmak
 • Yeni dağıtım kanalları veya mümessiller bulmak
 • Düşünülen muhtemel fiyatları test etmek, tepkileri ölçmek
 • Değişik ürün dizaynlarına, ambalajlara karşı tepkileri olcmek
 • Prestij sağlamak
 • Firma personelini eğitmek, motive etmek.

 Kaynak: tobb.org.tr

Advertisements