Archive

Posts Tagged ‘Kredi Kartı’

Kredi Kartı Kullanımını Sınırlayan Etkenler

Kredi kartı ile ilgili olarak genellikle olumlu etkilerden söz edilmekle birlikte uygulama sonuçlarından görülmektedir ki bazı yönleriyle kredi kartı sistemi de eleştirilmekte ve kredi kartlarının kullanımını sınırlandırmaktadır. Kredi kartlarını kullananlar , kart kabul eden işyerleri ve bankalar açısından şu sakıncalar dikkat çekmektedir.

-Kart kullanıcıları açısından, kredi kartı ile sağlanan tüketici kredilerinin faiz ödemelerinin yüksek olması nedeniyle alışveriş maliyetlerinin yüksek olması.Kart sahipleri bu oranlara karşı aşırı derecede duyarlı davranmaktadırlar.
-Mağaza ve bankalar açısından;
-Banka kredi kartlarında daha çok olmak üzere ödenmeyen borçlara neden olması.
-Kredi kartı sahiplerinin gelirlerini aşan harcamalar yapması
-Ülke ekonomisinde uygulanan para ve maliye politikaları nedeniyle tüketimin kısılması,tüketici kredi maliyetlerinin artmasına kredi limitlerinin ve faaliyetlerinin sınırlandırılması.Bu kredi kartlarına bağlı alışverişlerin azalmasına yol açabilir.
– Kredi kartları ile ilgili olarak sahtecilik ve hırsızlık olaylarının ortaya çıkması ve haksız kazanç sağlanması riski
– Perakendeciler açısından hizmet ücretlerinin yüksekliği
– Kredi kartı kabul eden işyerlerini sayısının sınırlı ve belirli sektörlerde yoğunlaşmış olması
– Yüksek enflasyon ve aşırı değişken döviz kuru ortamlarında mağaza sahiplerinin nakit alışverişi tercih edip kredi kartı kabul etmekten kaçınmaları

Kredi kartlarının nakit kullanmaksızın alışveriş yapabilmeyi imkan vermesi nedeniyle kart sahiplerinin çok zaman harcamayı düşündükleri miktarın üzerinde harcama yaptıkları, alışverişlerinde de kart kullanabilmek amacıyla kart kabul eden mağaza ve işyerlerini seçtikleri görülmektedir. Bu da tüketicilerin alışveriş yaparken hem harcanabilir gelir hem de yer ve zaman konusunda ister istemez farklı davranmalarına yol açmaktadır.

Advertisements
Categories: Kredi Kartı Tags: